Oszczędności na transporcie dzięki arkuszom transportowym Slip Sheet

Technologia bezpaletowa

Firma Eltete TPM oferuje różne rozwiązania transportu paletowego dla Twoich potrzeb. Dostępne są arkusze transportowe z kraflinera na potrzeby technologii bezpaletowej. Towary są ładowane na arkusze i można je przenosić za pomocą przez specjalnie opracowanej nakładki Push-Pull. Nakładkę Push-Pull można łatwo zainstalować na każdym wózku widłowym. Sprawdź prezentację wideo dostępną poniżej.

Porównanie palet drewnianych i arkuszy Slip Sheet

Palety drewniane

Drewniane palety o standardowych europejskich wymiarach mają wielkość 1.200 x 800 x 144 mm (długość x szerokość x grubość). Pojedyncza paleta zajmuje 1 m2 i ma masę 12 kg. Jeśli firma ładuje pełną ciężarówkę towaru (66 palety), to same palety drewniane zajmują 9,5 m3 i ważą 800 kg.

paleta drewniana EUR

Arkusze transportowe Slip Sheet

Arkusz transportowy w tym samym rozmiarze 1.200+75 x 800+75 x 0,8 mm (długość x szerokość x grubość) waży około 0,5 kg. Jeśli firma ładuje pełną ciężarówkę towaru (66 palet), arkusze transportowe Slip Sheet zajmują objętość 0,04 m3 i ważą łącznie 33 kg.

arkusz transportowy Slip Sheet

Rozpocznij transportowanie towarów, a nie drewna.

Oszczędności podczas transportu

Slip Sheet

Koszt palety, a arkusza transportowego Slip Sheet

Koszt jednej palety drewnianej może mieścić się w zakresie od 5,60 do 10 EUR i jest uzależniony od czynników takich jak obróbka termicznej, ładowność, rodzaj palety, klasa higieny i tak dalej. Koszt arkusza transportowego Slip Sheet jest zwykle około ośmiu razy niższy, niż palety drewnianej.

Oszczędność w stosunku do wagi i objętości drewnianej palety

Ogólnie rzecz biorąc drewniane palety zajmują 1/8 przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego. Twoja firma może wypełnić tę przestrzeń dodatkową liczbą produktów i zmniejszyć tym samym liczbę samochodów, które musi wykorzystać na potrzeby transportu. Jeśli Twoja firma korzysta tylko z palet drewnianych, oznacza to, że średnio co ósma ciężarówka przeznaczana jest na przewóz samych tylko palet drewnianych.

Ekologia

Arkusze transportowe Slip Sheet są zdecydowanie bardziej ekologiczne niż palety drewniane. Dzięki takim arkuszom można zmniejszyć liczbę wykorzystywanych w transporcie samochodów ciężarowych, a tym samym zredukować zanieczyszczenie powietrza i liczbę ściętych w lesie drzew.

Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o technologii bezpaletowej i oszczędnościach wynikających ze stosowania arkuszy transportowych Slip Sheet? Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.