O PROJEKTU

O slipsheet-eltete.pl

O firmie Eltete TPM

Firma Eltete TPM, Ltd. jest światowym dostawcą materiałów opakowaniowych pochodzących z recyklingu oraz linii produkcyjnych z siedzibą w Finlandii. Eltete TPM dysponuje szesnastoma zakładami produkcyjnymi na całym świecie, m. in. w Niemczech, Szwecji, Rosji, Polsce, na Litwie, we Francji, w Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Japonii, Chinach, Wietnamie, Malezji, Kolumbii i w Argentynie. Firma Eltete TPM  jest zwolennikiem filozofii 3xR: Replace, Reduce, Recycle (zastąpienie, zmniejszenie i recykling). Wizja ta doskonale współpracuje z naszym rozwiązaniem w postaci arkuszy transportowych. Arkusze Slip Sheet z kraftlinera firmy Eltete mogą zastąpić mniej ekologiczne drewniane palety, zredukować ilość odpadów i zanieczyszczeń emitowanych przez samochody ciężarowe, są także w 100% zdatne do powtórnego przetworzenia.

Informacje o projekcie Slip Sheet Eltete.pl

Projekt Slip Sheet Eltete online powinien umożliwić uzyskanie dodatkowych informacji zainteresowanym osobom i społecznościom. Serwis internetowy Slipsheet-eltete.pl zawiera komplet szczegółowych informacji na temat rozwiązań bezpaletowych. Odwiedzający tę witrynę mogą przeprowadzić bezpłatną kalkulację oszczędności dzięki wykorzystaniu arkuszy transportowych Slip Sheet, uzyskać możliwość zorganizowania bezpłatnej demonstracji technologii bezpaletowej w swojej firmie, a także skontaktowania się online z naszym zespołem.

Eltete TPM - Ekologia

Zasady postępowania

Kodeks postępowania firmy Eltete TPM opiera się o system zasad, wartości, norm i reguł zachowania, które definiują wszystkie operacje prowadzone przez naszą firmę. Wykazujemy najwyższy stopień dbałości o naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych, a także zawsze ściśle przestrzegamy praw społeczności i pracowników powiązanych z naszą firmą.

Nasze operacje są w pełni zgodne z zasadami dobrego prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedniej etyki marketingowej, zawsze będziemy szanować i chronić zarówno prawa naszych bliźnich, jak i chronić środowisko.

Eltete TPM zielony świat