Porównanie palet drewnianych i technologii bezpaletowej-część 1

Głównym celem logistyki jest szybki, skuteczny i bezpieczny przepływ towaru. Łańcuch dostaw rozpoczyna się wraz ze skierowaniem surowca do produkcji, a kończy w momencie dostawy nowo wytworzonego produktu do klienta końcowego. Przepływ towaru od produkcji do odbiorców końcowych zawiera elementy aktywne i pasywne.

Elementy aktywne: Głównym zadaniem aktywnych elementów jest obsługa elementów pasywnych. Aktywne elementy składają się z urządzeń przeładunkowych, samochodów ciężarowych, linii pakujących itp.

Elementy pasywne: Elementy pasywne to po prostu wszystkie obsługiwane elementy. Mogą składać się one z materiału opakowaniowego, palet drewnianych palety lub arkuszy transportowych, folii stretch i kolejnych elementów opakowania.

Obsługa elementów na paletach.

Podstawowe elementy do obsługi towaru to wysokoprężne i elektryczne wózki widłowe. W dzisiejszych czasach w powszechnym użyciu są również ręczne wózki paletowe.

Podstawowe elementy obsługi:

  1. Elektryczne wózki widłowe
  2. Wózki paletowe silnikowe
  3. Ręczne wózki paletowe

Źródło: Toyota-Forklifts https://toyota-forklifts.co.uk/

Obsługa palet drewnianych lub plastikowych

  • Towary są ładowane na paletę drewnianą, a następnie pakowane w folię stretch i zabezpieczone taśmami.
  • Widły wózka są umieszczane między stojakami palety (palety mogą być 2- lub 4-stronne).
  • Wózek następnie unosi paletę i przenosi ją do magazynu lub na ciężarówkę.

EURO palety drewniana

Obsługa elementów za pomocą arkuszy transportowych Slip Sheet

Nakładka Push Pull i RollerForks® to wyposażenie niezbędne do obsługi arkuszy transportowych Slip Sheet. Zaletą jest to, że firmy nie muszą zmieniać swoich obecnych wózków widłowych jeśli chcą używać arkuszy transportowych. Nakładki Push Pull i RollerForks® mogą być łatwo dodane do standardowych wózków widłowych.

Używanie arkuszy transportowych v magazyne

Nakładka Push Pull:

Nakładka Push Pull została opracowany na potrzeby obsługi arkuszy transportowych i może być łatwo przymocowana do dowolnego standardowego wózka widłowego.

Używanie arkuszy transportowych

Nakładka RollerForks®:

Nakładka RollerForks® zastępuje klasyczne widły wózka. Największą jej zaletą jest to, że RollerForks® może obsługiwać zarówno arkusze transportowe, jak i palety drewniane.

Używanie arkuszy transportowych za pomocą RollerForks

Obsługa arkuszy transportowych Slip Sheet:

  • Towary są umieszczane na arkuszach transportowych Slip Sheet i pakowane w folię stretch.
  • Płyta czołowa nakładki Push Pull chwyta arkusz transportowy i wciąga go na płaską i stabilną powierzchnię wideł wózka.
  • Nakładka Pull Push unosi następnie arkusz transportowy z towarem i przenosi go do magazynu lub na ciężarówkę.

Slip sheet polska