Podnośnik rolkowy RollerForks

Podnośnik rolkowy RollerForks to mechaniczna nakładka pozwalająca na korzystanie z technologii bezpaletowej

Podnośnik RollerForks jest jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań dla arkuszy transportowych Slip Sheet lub technologii bezpaletowej. Ten system został opatentowany przez MSE-FORKS (spółka Meijer ) jako system mechaniczny. Podnośnik RollerForks wykorzystywany jest głównie do załadunku/rozładunku towarów na pojedynczych arkuszach transportowych Slip Sheet. Można go łatwo zainstalować na dowolnym wózku widłowym. RollerForks nie wymaga przyłączenia do jakiegokolwiek ukjładu hydraulicznego. System RollerForks ułatwia jedynie operowanie nachyloną płaszczyzną podnośnika.

Używanie arkuszy transportowych za pomocą RollerForks

Podstawy działania systemu RollerForks

System RollerForks dysponuje dwoma warstwami rolek, jedna na drugiej. Wszystkie dolne rolki muszą być w kontakcie z podłożem. Widły wsuwane są pod towar, a dolne rolki zaczynają się wtedy obracać w tym samym kierunku . Górne rolki obracają się z tą samą prędkością w kierunku przeciwnym . Towar następnie ładowany jest na podnośnik widłowy. Kiedy nastąpi uniesienie systemu RollerForks, obie warstwy rolek automatycznie opadną . Towar zostanie wtedy ustabilizowany na podnośniku RollerForks.