Arkusze Slip Sheet są w pełni ekologiczne

Arkusze Slip Sheet pomagają chronić środowisko naturalne

Arkusz transportowy Slip Sheet to cienki arkusz o rozmiarach standardowej palety drewnianej wykonany z laminowanego kraftlinera (grubość 0,8 mm). Arkusz transportowy jest zazwyczaj stosowany w celu zastąpienia palet drewnianych. Technologia bezpaletowa cechuje się kilkoma zaletami. Arkusze Slip Sheet pozwalają obniżyć koszty zakupu o 80% w porównaniu z paletami drewnianymi. Arkusze umożliwiają także zmniejszenie liczby wykorzystywanych samochodów ciężarowych lub kontenerów o 17%. Technologia bezpaletowa może być również nazywana w pełni ekologiczną. Poniższy akapit demonstruje wpływ stosowania arkuszy transportowych na redukcję emisji CO2 (dwutlenku węgla) podczas transportu z wykorzystaniem samochodów ciężarowych. Dwutlenek węgla powoduje globalne ocieplenie i inne negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie w postaci poziomu CO2 wzrosło o 60% od 1990 r.

Analiza przypadku: arkusze transportowe Slip Sheets obniżają emisję dwutlenku węgla

Ciężarówka - Arkusz transportowy

Brytyjska firma XXX z Londynu eksportuje swoje towary na paletach drewnianych. Transport obejmuje 10 ciężarówek na miesiąc wysyłanych do Berlina (Niemcy). Po zastosowaniu arkuszy transportowych Slip Sheet taką samą objętość towarów można załadować na 8 samochodów ciężarowych. Firma oszczędza w ten sposób na kosztach transportu i zmniejsza poziom zanieczyszczeń powodowanych przez transport ciężarowy.

Dane na temat emisji spalin przez ciężarówki

Odległość od Londynu do Berlina: 1.100 km

Średnie zużycie paliwa przez ciężarówkę: 30 l/100 km

Ilość CO2 powstała w wyniku spalania 1 l oleju napędowego: 2,68 kg CO2

Firma XXX wysyła 2 ciężarówki na miesiąc (24 ciężarówki rocznie). Dwie ciężarówki w trakcie przejazdu z Londynu do Berlina emitują do środowiska 1,77 tony CO2. Zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba ciężarówek x zużycie paliwa (l/km) x odległość (km) x CO2 z 1 l oleju napędowego (kg)

2 ciężarówki x 30 l/100 km x 1.100km x 2,68 kg/l = 1.768,8 kg CO2 = 1,77 tony CO2

Firma XXX przyczyniała się do emisji 42,48 tony CO2 do środowiska rocznie. Zastosowanie arkuszy transportowych CO2 pozwoliło na oszczędzenie 80% kosztów palet drewnianych i pomogło ochronić środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji CO2.