Ekologia: arkusze Slip Sheet

Ekologia: arkusze Slip Sheet chronią lasy i zapewniają czystsze powietrze

Analiza przypadku: przedsiębiorstwo wysyła miesięcznie osiemdziesiąt ciężarówek z towarem. Jeden samochód zabiera do sześćdziesięciu sześciu palet. Wykonując proste obliczenia zauważamy, żę firma każdego miesiąca przewozi aż osiem ciężarówek wypełnionych samymi tylko pustymi paletami drewnianymi. To wynosi aż dziewięćdziesiąt sześć rocznie. Średnio jedna ciężarówka może emitować do środowiska 900 kg dwutlenku węgla rocznie. Firma może zaoszczędzić w takim przypadku rocznie prawie 95 ton drewna (świerk o wysokości 28 metrów waży 1 tonę) i może także zredukować emisję szkodliwych substancji o 86,4 ton dwutlenku węgla, jeżeli zacznie korzystać z arkuszy transportowych Slip Sheet.

Eltete TPM Ekologia las