Slip Sheet nie muszą być poddawane fumigacji

Niniejszy artykuł wyjaśnia różnicę między dwoma procesami: a) fumigacją oraz b) obróbką cieplną palet. Wiele osób myli te dwa pojęcia, zatem postaramy się przedstawić najistotniejsze różnice między nimi.

Międzynarodowa Konwencja dotycząca Ochrony Roślin (IPPC – International Plant Protection Convention)

Dlaczego musimy poddawać palety drewniane odpowiednim procedurom? Z uwagi na dbałość o środowisko naturalne. IPPC jest konwencją międzynarodową, która została podpisana w dniu 6 grudnia 1951 roku w Rzymie i weszła w życie 3 kwietnia 1952 roku. Jest to międzynarodowy standard ochrony roślin. Jego podstawowym celem jest ochrona roślin naturalnych i produktów roślinnych przeciwko rozprzestrzenianiu się szkodników z innego państwa (szkodniki te mogą być transportowane w kontenerach, opakowaniach itp. wykorzystywanych w handlu międzynarodowym).

Jednym z efektów tej konwencji jest standard ISPM 15 = International Standards For Phytosanitary Measures No. 15.

Wszystkie materiały drewniane o grubości większej niż 6 mm, które są wykorzystywane do wysyłki towarów pomiędzy krajami, muszą zostać poddane fumigacji lub obróbce termicznej mającej na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób i owadów mogących mieć wpływ na ekosystemy.

Slip Sheet Eltete TPM - arkuszy transportowych iz kraflinera

Czym jest fumigacja?

Fumigacji jest sposobem zabezpieczania materiałów drewnianych przed szkodnikami za pomocą gazu. Ten rodzaj obróbki materiałów drewnianych został w wielu krajach zabroniony.

Grubość arkuszy transportowych Slip Sheet jest mniejsza niż 6mm – nie muszą zatem być one poddawane fumigacji.

Czym jest obróbka cieplna?

Obróbka cieplna sprawia, że drewno staje się bardziej odporne na działanie szkodników i owadów. Odbywa się to w oparciu o dokładną synchronizacją czasową i ściśle określony zakres temperatur.

Arkusze transportowe Slip Sheet nie podlegają standardowi ISPM 15. Oznacza to, że nie muszą być poddawane obróbce cieplnej podczas transportu międzynarodowego.

Arkusze transportowe Slip Sheet są najlepszym rozwiązaniem do transportu Twoich towarów.

Nie muszą być one poddawane fumigacji lub obróbce cieplnej, są zarazem ekologiczne i ekonomiczne.

Myśl ekologicznie i ekonomicznie.

Zielony ziemi s Eltete TPM